CHEVA BB 427 – 496

CHEVA BB 427 – 496

450 – 483 HK / 5397 v/min.